Stevns Klint

Stevns Klint

Lørdag den 25. juni, 2016

Smør en god madpakke og tag med på en endagstur til Stevns Klint. Ud fra vejrudsigten sætter vi ud fra enten Bøgeskov eller Rødvig Havn og ror langs Stevns Klint til et passende sted, hvor vi nyder frokosten inden der returneres til isætningsstedet. 

Passer vejret ikke til turen, har vi en alternativ tur parat.

Turlængde ca. 18 kilometer

Tilmelding nødvendig

Mødetid kl. 08.30 og hjemme igen kl. 18.00

Pris kr.75.- pr. delt. + evt. transport.

Praktisk info:

Spørgsmål om turene kan rettes til: Klaus på mobil: +45 42 36 25 85 eller på mail, Okkcenter.kl@gmail.com

På ture der ikke udgår fra Kanalstræde, tilbyder vi trailertransport (maks. 10 - 12 kajakker) samt transport af op til 5 personer. 

Transport til isætningssteder i Odsherred og Roskilde Fjord: pr. kajak kr. 70,- pr. person kr. 30,-

Betales til ”chaufføren”. Andre steder efter aftale.

Du kan også møde os ved udsætningsstedet efter aftale.

Tilmelding!

Pris kr. 75,- pr deltager.
Tilmelding senest fredag den 23. juni
Indbetaling til arrangementet skal ske på følgende:
Reg nr. 0520 konto nr. 520715 - Skriv "Stevns Klint" og navn i indbetaling.
 
Din tilmelding er først godkendt, når vi har modtaget indbetalingen.
Indbetalings frist: 5 hverdage.

Stevns Klint - Tilmelding!